วิสัยทัศน์

สำนักกฎหมาย ดี.พี.ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส ก่อตั้งโดย นายดิษฐนัย ปัทมเสถียร หรือทนายบูม มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการให้สำนักกฎหมายของไทยมีมาตราฐานในการทำงานในระดับนานาชาติและทำงานร่วมกับสำนักกฎหมายอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างครอบคุลมทุกปัญหา มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ของตัวความเป็นที่ตั้ง พร้อมเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานของรัฐ และบุคคลทั่วไป โดยทีมทนายความมืออาชีพ พื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และคิดราคาอย่างยุติธรรม
รับว่าความและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ สํานักกฎหมาย ดี.พี.ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส พร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รับว่าความและเป็นที่ปรึกษากฎหมายอย่างครบวงจร

โทรด่วน